Käyttäjätilin käyttöehdot

Stadium Team Sales -käyttäjätilin käyttöehdot (bonustietojen haltija ja verkkoasiakas)

1 Johdanto

1.1 Stadium Team Sales tarjoaa kaikille ruotsalaisille ja suomalaisille seuroille mahdollisuuden ostaa tuotteita alennettuun hintaan. Seurat voivat pyytää apua seuraprofiilin luomiseen Stadium Team Sales - valikoimasta. Voidakseen hyödyntää alennetut hinnat seuran on rekisteröitävä bonustili ja solmittava Stadium Team Sales -myyntisopimus. Tilitietojen avulla seura voi kirjautua bonustietojen hallintaan seuran pääkortista vastaavan nimellä ja seuran jäsenet voivat rekisteröidä tilin Stadium Team Sales -verkkokaupassa ("Palvelu"). Stadium Team Sales tarjoaa Palvelun näiden käyttöehtojen ("Käyttöehdot") mukaisesti.

1.2 Nämä Käyttöehdot ovat seuran edustajan tai jäsenen ("Asiakas", "sinä") sekä Stadium Aktiebolagin, org.nro 556187-3299 ("Stadium") välisiä, kun bonustietojen haltija kirjautuu Palveluun tai kun verkkoasiakas rekisteröi käyttäjätilin ja käyttää Palvelua.

1.3 Stadium pidättää itsellään oikeuden muuttaa Käyttöehtoja aika ajoin. Tällaiset muutokset astuvat voimaan sinä päivänä, jona Stadium julkaisee muutokset Palvelussa tai muutoin ilmoittaa muutoksista. Mikäli et hyväksy muutoksia, Stadiumilla on oikeus estää pääsysi Palveluun.

1.4 Kun olet rekisteröinyt käyttäjätilin ja käytät Palvelua, Stadium käsittelee henkilötietojasi, kuten nimeäsi, yhteystietojasi, käyttäjätunnustasi ja salasanaasi, ostoihisi liittyviä tietoja sekä osto- ja käyttöhistoriaa (esim. millä verkkosivuilla olet käynyt ja mitä sivun kohtia olet napsauttanut).  Stadium käsittelee henkilötietojasi voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti.

Lisätietoja Stadiumin tavoista käsitellä henkilötietojasi käyttäjätilin rekisteröimisen jälkeen ja Palvelua käytettäessä on Stadiumin tietosuojakäytännössä Lue täältä.

2 Palvelun käyttö

2.1 Palvelua tulee aina käyttää näissä Käyttöehdoissa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Sitoudut olemaan:

a) käyttämättä Palvelua petollisiin tai laittomiin tarkoituksiin;

b) esiintymättä toisen fyysisen tai juridisen henkilön nimissä sekä väittämättä tai muulla tavoin ilmoittamatta virheellisesti toimivasi jonkin fyysisen tai juridisen henkilön puolesta Palvelun käytön yhteydessä;

c) rajoittamatta tai häiritsemättä Palvelun käyttöä tai niitä palvelimia tai verkkoja, joita käytetään Palvelun tuottamiseen, sekä rikkomatta mitään kyseisten verkkojen ehtoa, menettelytapaa, käytäntöä tai säädöstä; tai

d) siirtämättä tai muulla tavoin levittämättä mahdollisia viruksia, matoja tai troijalaisia tai muita haittaohjelmia tai -koodeja, tai muulla tavoin vahingoittamatta tai vaikuttamatta negatiivisesti Palveluun.

2.2 Stadium pidättää itsellään oikeuden estää tai poistaa käyttäjän, joka väärinkäyttää tai manipuloi Palvelua tai käyttää sitä käyttöehtojen vastaisesti, sisältäen kohdassa 2.1 ilmoitetut Palvelun käytön vaatimukset.

3 Verkkoasiakkaiden käyttäjätilin rekisteröiminen

3.1 Palvelun käyttö verkkoasiakkaana edellyttää Palveluun rekisteröitymistä ja käyttäjätilin luomista.

3.2 Sinun tulee varmistaa, että antamasi tiedot ovat oikein ja täydellisiä sekä että käyttäjätilin kirjautumistietoja säilytetään turvallisessa ja luottamuksellisessa paikassa. Olet vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä oman käyttäjätilisi ja internetyhteytesi kautta, myös silloin, jos käyttäjä on jokin toinen henkilö.

3.3 Stadiumilla on oikeus kieltäytyä rekisteröimästä tiliä, jos olet aiemmin rikkonut Käyttöehtojen kohtaa 2.1 tai voimassa olevaa lakia.

4 Muutokset palveluun

Stadium saa ilman Asiakkaalle tehtävää ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia Palveluun tai Palvelun toimintatapaan sekä päättää poistaa Palvelun käytöstä tai korvata Palvelun muilla palveluilla.

5 Palvelun käytön rajoitukset

Stadium pyrkii kohtuullisuuden rajoissa varmistamaan, että Palvelu on aina käytettävissä. Stadium ei siitä huolimatta voi taata, että Palvelu tai jokin Palvelun erillinen toiminto tai osa on aina käytettävissä ja/tai virheetön. Palvelu voi erityisesti olla pois käytöstä päivitysten aikaan tai tarvittavien kunnossapitotöiden aikaan.

6 Immateriaalioikeudet

6.1 Stadium tai Stadiumin lisenssinantaja omistaa kaikki oikeudet, sisältäen immateriaalioikeudet, jotka liittyvät Palveluun, sisältäen, mutta niihin rajoittumatta, tavaramerkki, mallien oikeudellinen suoja, tekijänoikeus ja patentti. Et saa näiden Käyttöehtojen kautta mitään immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta Palveluun.

6.2 Saat rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua sopimusaikana. Et saa tulostaa Palvelun sisältöä tai muulla tavoin tehdä kopioita siitä etkä muulla tavoin käyttää Stadiumin tuotemerkkejä ilman Stadiumin aiempaa nimenomaista suostumusta.

7 Vastuu

7.1 Stadium tarjoaa Palvelun "sellaisenaan" eikä vastaa Palvelussa julkaistavan sisällön laadusta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Lain sallimissa rajoissa kielletään nimenomaisesti:

a) kaikki ehdot, takuut ja muut vaatimukset, jotka muutoin lain mukaan voitaisiin sisällyttää näihin Käyttöehtoihin; ja

b) kaikki mahdolliset vastuut sinua kohtaan, huolimatta siitä, johtuvatko ne näistä Käyttöehdoista tai muulla tavoin Palvelun käytöstä.

7.2 Tässä kohdassa 7 ilmoitetut vastuun rajoitukset kattavat kaikki vahingot tyypistä riippumatta, sisältäen esimerkiksi suorat ja epäsuorat vahingot, voitonmenetyksen, maineen tai goodwillin menetyksen, tuotannon pienenemisen, liiketoimien tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksen, tulojen tai odotettujen säästöjen menestyksen tai tietojen menetyksen ja/tai vaurioitumisen. Nämä vastuun rajoitukset ovat voimassa siinä laajuudessa kuin vastuu voidaan torjua tai vastuuta voidaan rajoittaa sovellettavan lain mukaan. Vastuun rajoitus ei ole voimassa tahallisuuden tai vakavan huolimattomuuden yhteydessä.

7.3 Palvelu voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille ja verkossa oleviin apuvälineisiin. Emme vastaa kyseisten ulkoisten verkkosivustojen tai apuvälineiden sisällöistä emmekä tue niitä. Kaikki kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

8 Riidanratkaisu ja lainvalinta

8.1 Näistä Käyttöehdoista johtuvat riidat tulee ratkaista kansallisessa tuomioistuimessa, ja Norrköpingin käräjäoikeus on ensimmäinen instanssi.

8.2 Näitä käyttöehtoja (sisältäen kohdan 8.1) tulee tulkita ja soveltaa Ruotsin lain mukaisesti, poikkeuksena kuitenkin kansainväliset yksityisoikeudelliset määräykset, jotka edellyttävät jonkin toisen oikeudenkäyttöalueen lain soveltamista.